Сводна библиографска база данни/каталог

 записи: 1.044.863 
COBIB.BG - сводна библиографска база данни/каталог

Данни от книги, статии, списания (425 000 книги, 410 000 статии, 40 000 списания, 1000 CD/DVD и др.)

Локални бази данни (каталози) на библиотеки

Други бази данни в системата COBISS.BG

COLIB.BG - Данни за библиотеки - COLIB.BG
CONOR.BG - контролен файл за имена на лица