Споделена база данни: COLIB.BG - Данни за библиотеки - COLIB.BG

Избран запис

 Запис [1/1] 
Сигла на библиотеката 60000
Наименование на инст./библиотеката Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
Наименование на инст./библиотеката на англ. ез. St. St. Cyril and Methodius National Library
URL адрес на библиотеката http://www.nationallibrary.bg/
Вид на библиотеката национална
Статут на библиотеката самостоятелна
Директор/завеждащ на библиотеката доц. д-р Красимира Александрова, тел. +359 2 918 31 01, факс +359 2 843 54 95, Е-поща k.aleksandrova@nationallibrary.bg
Лице за контакт за COBISS Румяна Петрова, Напр. "Информационно осигуряване на библиотечните дейности", тел. +359 2 918 31 59, тел. +359 2 946 10 81, факс +359 2 843 54 95, Е-поща r.petrova@nationallibrary.bg
Акроним в COBISS.BG НБКМ
Членство в COBISS.BG с национална отговорност
Адрес бул. "Васил Левски" 88, BG-1000 София
Отдел +359 2 988 28 11, факс +359 2 843 54 95, Е-поща nl@nationallibrary.bg
НБКМ, тел. +359 2 918 31 01, Е-поща nl@nationallibrary.bg
Междубиблиотечно заемане Анна Александрова, Отд. "Библиографско и информационно обслужване. Междубиблиотечно заемане", тел. +359 2 918 32 23, факс +359 2 843 54 95, Е-поща ill@nationallibrary.bg, Е-поща
a.alexandrova@nationallibrary.bg
Работно време НБКМ, от понеделник до петък от 8.30 до 20.30, в събота и неделя от 8.30 до 19.00 и от 8.30 до 13.00, зимно работно време: библиотеката не работи в неделя
Налични услуги за определена група потребители
Брой на служителите в библиотеката 206
Обща използваема площ в м² 16500
Брой на читателските места 277
Други лица за контакти Даниела Василева, Отд. "Информационни технологии. ЦОБИСС център", тел. +359 2 918 31 59, тел. +359 2 946 10 81, Е-поща d.vasileva@nationallibrary.bg
 Запис [1/1]