Споделена база данни: COLIB.BG - Данни за библиотеки - COLIB.BG

Избран запис

 Запис [1/1] 
Сигла на библиотеката 60000
Наименование на инст./библиотеката Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
Наименование на инст./библиотеката на англ. ез. St. St. Cyril and Methodius National Library
URL адрес на библиотеката http://www.nationallibrary.bg/
Вид на библиотеката национална
Статут на библиотеката самостоятелна
Директор/завеждащ на библиотеката доц. д-р Красимира Александрова, тел. +359 2 988 16 00, тел. +359 2 918 31 01, факс +359 2 843 54 95, Е-поща k.aleksandrova@nationallibrary.bg
Лице за контакт за COBISS Румяна Петрова, тел. +359 2 918 31 59, тел. +359 2 946 10 81, факс +359 2 843 54 95, Е-поща r.petrova@nationallibrary.bg
Акроним в COBISS.BG НБКМ
Членство в COBISS.BG с национална отговорност
Адрес бул. "Васил Левски" 88, BG-1000 София
Отдел +359 2 988 28 11, факс +359 2 843 54 95, Е-поща nl@nationallibrary.bg
Междубиблиотечно заемане Юлия Карадачка-Симеонова, тел. +359 2 918 31 15, факс +359 2 843 54 95, Е-поща mbz@nationallibrary.bg, Е-поща j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg
Налични услуги за определена група потребители
Брой на служителите в библиотеката 212
Обща използваема площ в м² 16500
Брой на читателските места 322
 Запис [1/1]