Споделена база данни: COLIB.BG - Данни за библиотеки - COLIB.BG

Избран запис

 Запис [1/1] 
Сигла на библиотеката 60003
Наименование на инст./библиотеката Национален център за информация и документация / Научно-техническа и педагогическа библиотека, София
Наименование на инст./библиотеката на англ. ез. National Centre for Information and Documentation / Research Technical and Pedagogical Library, Sofia
URL адрес на библиотеката http://www.nacid.bg
Вид на библиотеката специална библиотека - държавна администрация
Статут на библиотеката част от институция
Директор/завеждащ на библиотеката Красимира Илиева, тел. +359 2 817 38 40, Е-поща k.ilieva@nacid.bg
Лице за контакт за COBISS Снежана Коларова, тел. +359 2 817 38 48, Е-поща s.kolarova@nacid.bg
Акроним в COBISS.BG НАЦИД
Членство в COBISS.BG пълноправен участник
Адрес Бул. 'Д-р Г.М. Димитров' 52 А, BG-1125 София
Отдел НТПБ, тел. +359 2 817 38 41 / ; +359 2 817 38 42, Е-поща ctb@nacid.bg
Междубиблиотечно заемане Виолета Машиах, тел. +359 2 817 38 50, Е-поща ctbloan@nacid.bg
Работно време НТПБ, от понеделник до петък от 08:00 до 18:30 ч., Всяка последна сряда на месеца библиотеката работи с читатели до 12:00 ч.
Налични услуги за всички без ограничения
Брой на служителите в библиотеката 11
Обща използваема площ в м² 2760
Брой на читателските места 60
Други лица за контакти Ваня Грашкина-Минчева, изпълнителен директор, тел. +359 2 817 38 24, Е-поща nacid@nacid.bg
 Запис [1/1]