Споделена база данни: COBIB.BG - Споделена библиографска база данни COBIB.BG (Брой записи: 1.031.793)

Избран запис постоянен линк

АвторТургенев, Иван Сергеевич
Германов, Георги Димитров
Заглавие Съчинения : В 6 т / Иван С. Тургенев ; Прев. от рус. ; [С предг. от Г. Германов]
Вид/съдържаниетыпе оф материал книга
Езикбългарски
Година1981
Издателски данниСофия : Нар. култура, 1981 (В. Търново : Д. Найденов)
Други авториГерманов, Георги Димитров
Неманов, Фьодор
Биджерано-Сиди, Бети Яко
Гешева, Вера
Добрев, Иван
Беливанова, Анна
Константинов, Георги
Москова-Еленска, Виолета
Бояджиев, Иван
Физическо описание22 см
Забележки30 125 тир
СъдържаниеТ. 1: Повести и разкази / Прев. Г. Германов и др. - 1981. - 344 с. - Прев. е направен от Собрание сочинений в 12 т., т. 5, 6. - Други прев. Ф. Неманов, Б. Биджерано-Сиди, В. Гешева
Т. 2: Рудин ; Дворянско гнездо : [Романи] / Прев. Иван Добрев, Анна Беливанова. - 1981. - 272 с. - Прев. от Собрание сочинений в 12 т., т. 2
Т. 3: В навечерието ; Бащи и деца: [Романи] / Прев. Г. Константинов. - 1981. - 327 с. - Прев. от Собрание сочинений в 12 т., т. 3
Т. 4: Дим ; Целина : [Романи] / Прев. Виолета Москова-Еленска, Бети Биджерано-Сиди. - 1982 (В. Търново : Д. Найденов). - 416 с. - Прев. от Собрание сочинений в 12 т., т. 4
Т. 5: Записки на ловеца : [Разкази] / Прев. Иван Бояджиев. - 1982 (Варна (Ст. Добрев-Странджата). - 336 с. - Ориг. загл. Записки охотника ; Прев. от Собрание сочинений в 12 т., т. 1
ISBN(Подв.) : 2,97 лв
(Подв.) : 2,38 лв
(Подв.) : 2,91 лв
(Подв.) : 3,65 лв
(Подв.) : 2,89 лв
УДКС(081)
С-32
С-31
COBISS.BG-ID1101021412

Сведения за фонда на библиотеките

Показване на каталога:  

info Изберете библиотека и проверете, дали единицата е свободна за заемане свободна за заемане!
Бр. Институция/наименование на библиотеката Населено място Акроним Може да се заема Други сведения за фонда
Национална библиотека 'Св. св. Кирил и Методий',София София НБКМ 001аваилабилиты в читалня: 5 екз. Национална библиотека 'Св. св. Кирил и Методий',София