Споделена база данни: COBIB.BG - Споделена библиографска база данни COBIB.BG (Брой записи: 1.038.278)

Избран запис постоянен линк

АвторАнтропова, Варвара Ивановна = Antropova, Varvara Ivanovna
Дорофеева, Алла Владимировна, 1935- = Dorofeeva, Alla Vladimirovna, 1935-
Майсторов, Л. Е.
Симонов, Н. И.
Заглавие История на математиката : От най-древни времена до нач. на XIX в. : В 3 т. / Под ред. на А. П. Юшкевич ; Прев. от рус. Владимир Сотиров
Вид/съдържаниетыпе оф материал книга
Езикбългарски
Година1975
Издателски данниСофия : Наука и изкуство, 1975-1976
Други авториСотиров, Владимир
Юшкевич, А. П.
Физическо описание22 см
ЗабележкиОриг. загл. История математики с древнейших времен до начала XIX столетия
СъдържаниеТ. 3: История на математиката : Математиката на XVIII в. / В. И. Антропова и др. - 572 с. : с ил. - Други авт. : И. Г. Башмакова, А. В. Дорофеева, Л. Е. Майсторов, Е. П. Ожигова, Б. А. Розенфелд, Н. И. Симонов, О. Б. Шейнин, А. П. Юшкевич, отбелязани на гърба на загл. с. - тир. - Библиогр. с. 552-559 ; Именен показалец
ISBN(Подв.) : 2,60 лв
Предметни рубрикиМатематика - история
УДК51(09)
COBISS.BG-ID1091866852

Сведения за фонда на библиотеките

Показване на каталога:  

info Изберете библиотека и проверете, дали единицата е свободна за заемане свободна за заемане!
Бр. Институция/наименование на библиотеката Населено място Акроним Може да се заема Други сведения за фонда
Национална библиотека 'Св. св. Кирил и Методий',София София НБКМ 001аваилабилиты в читалня: 1 екз. Национална библиотека 'Св. св. Кирил и Методий',София
Научно-техническа и педагогическа библиотека, София; При процедурата на заемане не се прилага COBISS/Заемане София НАЦИД 002аваилабилиты в читалня: 1 екз. Научно-техническа и педагогическа библиотека, София; При процедурата на заемане не се прилага COBISS/Заемане