Споделена база данни: COBIB.BG - Споделена библиографска база данни COBIB.BG (Брой записи: 1.038.278)

Избран запис постоянен линк

АвторБашмакова, Изабела Григориевна, 1921-2005
Берьозкина, Елвира Ивановна, 1931-
Володарски, Александър Илич, 1938-
Розенфелд, Борис Абрамович, 1917-2008
Юшкевич, Адолф Павлович, 1906-1993
Майсторов, Л. Е.
Чириков, М. В.
Заглавие История на математиката : От най - древни времена до нач. на XIX в. : В 3 т. / Прев. от рус. Владимир Сотиров ; Под ред. на А. П. Юшкевич
Вид/съдържаниетыпе оф материал книга
Езикбългарски
Година1975
Издателски данниСофия : Наука и изкуство, 1975 (Ямбол : Г. Димитров)
Други авториСотиров, Владимир
Юшкевич, Адолф Павлович, 1906-1993
Физическо описание22 см
ЗабележкиОриг. загл. История математики с древнейших времен до начала XIX столетия
СъдържаниеТ. 1: История на математиката : От най-древни времена до началото на новото време / И. Г. Башмакова и др. - 1975. - 423 с.: с ил. и факс. - Други авт.: Е. И. Берьозкина, А. И. Володарски, Б. А. Розенфелд, А. П. Юшкевич, отбелязани на гърба на загл. с. - тир. - Библиогр. с. 393-411 ; Именен показалец
Т. 2: История на математиката : Математиката на XVII в. / И. Г. Башмакова и др. - 351 с.: с портр. и факс. - Други авт.: Л. Е. Майсторов, Б. А. Розенфелд, М. В. Чириков, О. Б. Шейнин, А. П. Юшкевич, отбелязани на гърба на загл. с. - тир. - Библиогр. с. 335-342 ; Именен показалец
ISBN(Подв.) : 2.66 лв
(Подв.) : 1.79 лв
Предметни рубрикиМатематика - история
УДК51(09)
COBISS.BG-ID1091866596

Сведения за фонда на библиотеките

Показване на каталога:  

info Изберете библиотека и проверете, дали единицата е свободна за заемане свободна за заемане!
Бр. Институция/наименование на библиотеката Населено място Акроним Може да се заема Други сведения за фонда
Национална библиотека 'Св. св. Кирил и Методий',София София НБКМ 001аваилабилиты в читалня: 2 екз. Национална библиотека 'Св. св. Кирил и Методий',София
Научно-техническа и педагогическа библиотека, София; При процедурата на заемане не се прилага COBISS/Заемане София НАЦИД 002аваилабилиты в читалня: 2 екз. Научно-техническа и педагогическа библиотека, София; При процедурата на заемане не се прилага COBISS/Заемане