Локална база данни: Научно-техническа и педагогическа библиотека, София (Брой записи: 101.841) | Начална страница на библиотеката

Търсене

   

   

   

   


Полезни съвети

Преглед на термини

Информационното запитване може да се въведе на кирилица или латиница. За имената на лица, които са вкључени в нормативен контрол се използва формата както на кирилица, така и на латиница.

Когато не сте сигурни за правилната форма на определено име, може да използвате функцията за разширение при разширеното търсене, за да прегледате индексите за търсене. Въведете началните букви на името на автора и кликнете върху бутона еxпанд (преглед на термините). Показва се списък на имена, от които може да изберете подходящото. Забележка! Имената на кирилица или латиница се показват само на латиница. Името се копира автоматично в полето за търсене. Ако желаете, може и да въведете правилното име в полето за търсене ръчно.

Имена на лица

Имената на лицата в полетата за авторска отговорност или в полетата с имена на лица, използвани като предмет, се въвеждат чрез инверсия - фамилия и след нея име(имена). Между фамилията и името се поставят запетая и интервал. При търсене по израз, имената трябва да се въвеждат по следния начин: фамилия, име.

Пример 

"Уайлд, Оскар"

още за разширеното търсене
подробна информация за разширеното търсене