НЦК
Конференции COBISS

НОВИНИ
8. 7. 2016.
Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.7-01, в периода от 9. до 10. 7. 2016 г. (COBISS3/Заемане)
Архив на новините
Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки