COBISS
НЦК
Конференции COBISS
НОВИНИ
19. 04. 2018.
Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.17-00, в периода от 21. до 22. 4. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизация, COBISS3/Набавяне, COBISS3/Периодични издания, COBISS3/Фонд, COBISS3/Заемане)
Архив на новините