Търсене на библиотечни материали

 
НОВИНИ 
13. 10. 2014
Новата версия на софтуера COBISS3 V6.1-00 ще бъде инсталирана 15. 10. 2014 г. (съобщение, прикрепен файл)
02. 09. 2014
Новата версия на софтуера COBISS3 V6.0-03 ще бъде инсталирана на 4.09.2014 г. (съобщение)
Архив на новините

Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки