НЦК
Конференции COBISS


19 конференция на COBISS се отлага за 2014 г.
Търсене на библиотечни материали

 
НОВИНИ 
21. 06. 2014
Създаден е 21 милионният запис в локалните бази данни на COBISS.Net
12. 06. 2014
Софтуерите COBISS3 V6.0-00 и COBISS/OPAC V6.1-01 ще бъдат инсталирани в периода 14.06. - 15.06.2014 г. (съобщение, прикрепен файл)
Архив на новините

Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки