НЦК
Конференции COBISS
НОВИНИ
27. 10. 2016.
Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.8-00(03), 27. 10. 2016 r. (COBISS3, COBISS3/Заемане, COBISS3/Междубиблиотечно заемане)
Архив на новините
Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки