НЦК
Конференции COBISS

Търсене на библиотечни материали

 
НОВИНИ 
08. 04. 2015
Инсталиране на нова версия на софтуера COBISS3, V6.2-01 (съобщение, прикрепен файл)
26. 03. 2015
Създаден е 22 милионният запис в локалните бази данни на COBISS.Net
Архив на новините

Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки