НЦК
Конференции COBISS
НОВИНИ
19. 05. 2017.
Инсталиране на софтуера COBISS3 V6.11-03, в периода от 20. до 21. 5. 2017 г. (COBISS3/Каталогизация, COBISS3/Фонд, COBISS3/Заемане)
Архив на новините