НЦК
Конференции COBISS


19 конференция на COBISS се отлага за 2014 г.
Търсене на библиотечни материали

 
НОВИНИ 
23. 04. 2014
Новата версия на софтуера COBISS3 V5.3-05 ще бъде инсталирана на 24.04.2014 г. (съобщение)
19. 03. 2014
Новата версия на софтуера COBISS3 V5.3-04 ще бъде инсталирана на 22 март 2014 г. (съобщение,
прикрепен файл)
Архив на новините

Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки