НЦК
Конференции COBISS

НОВИНИ
05. 05. 2016.
Добавена е възможност за въвеждане на данни за локална библиотека при редактиране на база данни COLIB в софтуера COBISS3, V6.6-00 (съобщение, прикрепен файл)
Архив на новините