НЦК
Конференции COBISS
НОВИНИ
13. 04. 2017.
Инсталиране на софтуера COBISS3 V6.11-00, в периода от 15. до 17. 4. 2017 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизация, COBISS3/Периодични издания, COBISS3/Фонд, COBISS3/Заемане)
Архив на новините
Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки