НЦК
Конференции COBISS

Търсене на библиотечни материали

 
НОВИНИ 
18. 02. 2015
Публикувани са статистическите данни за 2014 година (линк)
06. 02. 2015
Допълнение № 31 на ръководството COMARC/B ще бъде инсталирано на 9. 2. 2015. (съобщение, приложение)
Архив на новините

Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки