НЦК
Конференции COBISS

Търсене на библиотечни материали

 
НОВИНИ 
25. 05. 2015
На интернет страницата на COBISS в Препоръки за оборудван (Принтери/четци на баркодове) е добавен принтера METAPACE L-42DT и упътване за употребата му
08. 04. 2015
Инсталиране на нова версия на софтуера COBISS3, V6.2-01 (съобщение, прикрепен файл)
Архив на новините

Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки