НЦК
Конференции COBISS


19. - 20. ноември 2014
Търсене на библиотечни материали

 
НОВИНИ 
02. 09. 2014
Новата версия на софтуера COBISS3 V6.0-03 ще бъде инсталирана на 4.09.2014 г. (съобщение)
21. 06. 2014
Създаден е 21 милионният запис в локалните бази данни на COBISS.Net
Архив на новините

Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки