НЦК
Конференции COBISS
НОВИНИ
17. 02. 2017.
Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.10-01, в периода от 18. до 19. 2. 2017 г. (COBISS3/Набавяне, COBISS3/Периодични издания, COBISS3/Фонд, COBISS3/Заемане, COBISS3/Управление на приложенията)
Архив на новините
Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки