НЦК
Конференции COBISS

Търсене на библиотечни материали

 
НОВИНИ 
26. 03. 2015
Създаден е 22 милионният запис в локалните бази данни на COBISS.Net
13. 03. 2015
Архив на новините

Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки