НЦК
Конференции COBISS

Търсене на библиотечни материали

 
НОВИНИ 
05. 02. 2016
Създаден е 23 милионният запис в локалните бази данни на COBISS.Net
22. 01. 2016
Издаден е бр. 2, год. 20 на списанието Organizacija znanja (Организация на знанието) и интернет страницата на английски език
Архив на новините

Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки