НЦК
Конференции COBISS

НОВИНИ
23. 06. 2016.
Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.7-00, в периода от 25 до 26. 6. 2016 г. (COBISS3/Каталогизация, COBISS3/Заемане)
Архив на новините
Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки