НЦК
Конференции COBISS
НОВИНИ
07. 09. 2016.
Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.7-03, 7. 9. 2016 г. (COBISS3/Каталогизация)
Архив на новините
Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки