COBISS
НЦК
КОНФЕРЕНЦИЯ COBISS 2018
НОВИНИ
15. 3. 2019.
Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.21-00, в периода от 16. до 17. 3. 2019 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизация, COBISS3/Набавяне , COBISS3/Фонд, COBISS3/Заемане)
Архив на новините